in

Kadınlara Girişim Desteği Veren 5 Kuruluş 

Kadınlara girişim desteği
Kadınlara girişim desteği

Kadın girişimciler, kendi işlerini kurup istihdam yaratmalarına rağmen geniş fonlara ulaşmada sıkıntı yaşayabiliyor. TÜİK’in 2017 verilerine göre %15 olan kadın girişimci oranını artırabilmek adına destekte bulunan bazı kuruluşlar bulunuyor. Bu kapsamda, Türkiye’de kadınlara girişim desteği sağlayan 5 platformu sizler için sıralıyoruz.

KAGİDER

kadınlara girişim desteği
kadınlara girişim desteği

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, kadının güçlenmesini girişimcilik yoluyla desteklemeyi amaçlayan bir kuruluştur. Bu dernek, kadın girişimcilere eğitim, rehberlik ve mentörlük desteği sunuyor. Ayrıca Türkiye’deki kadın girişimci oranını gelişmiş ülkelerdeki seviyelere çıkarmayı hedefleyen “Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması”nı düzenleyerek bu amaca katkıda bulunuyor.

KOSGEB

kadınlara girişim desteği

Girişimcilere yönelik desteklerde öncü konumda olan kurumlardan biri KOSGEB’tir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı himayesinde faaliyet gösteren bu kuruluş, çeşitli projeler ve programlar aracılığıyla uygun şartları karşılayan tüm girişimcilere önemli destekler sunuyor. KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteği uygulaması, kadınlara özel olarak %80 oranında destek sağlıyor. KOSGEB ayrıca kadınlara hibe kredi desteği de sunuyor. 

KGF (Kredi Garanti Fonu)

KGF, aşağıda sıraladığımız işletmelere kredi teminatları için kefalet desteği sunuyor. 

  • İşini genişletmek ve üretimini arttırmayı hedefleyen KOBİ’lere, 
  • Yeni teknolojilere odaklanan ve uluslararası alanda faaliyet göstermeyi düşünen işletmelere, 
  • Rekabet gücünü yükseltmek isteyen firmalara, 
  • Henüz şirketi olmasa da sağlam fikirlere sahip ve iş dünyasına güçlü bir başlangıç yapmak isteyenlere. 

KGF’nin dikkat çeken özelliklerinden biri de kadın girişimcilere yönelik olumlu ayrımcılık politikasını benimsemesidir.

İŞKUR

İşgücü piyasasının talepleri doğrultusunda faaliyet gösteren bu kurum, etkin bir şekilde iş ve işçi bulmaya aracılık hizmeti sunuyor. İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla aktif programlar vasıtasıyla istihdamı kolaylaştırıyor. Koruyor, geliştiriyor, çeşitlendiriyor ve işini kaybedenlere geçici bir süre gelir desteği sağlıyor. Kurumun kadınlara girişim desteği arasında mesleki eğitim, işbaşı eğitim programları, işsizlik maaşı, genç ve kadın istihdamını teşvik etme gibi önemli adımlar bulunuyor.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Vakıf, kâr amacı gütmeden düşük gelirli kadınların yaşam kalitesini artırmayı ve ekonomik durumlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Kadınlara yönelik eğitim, kredi, danışmanlık ve pazarlama desteği sunan vakıf, geniş bir sektörel yelpazede faaliyet gösteriyor. İş Geliştirme Desteği programı aracılığıyla kadın girişimcilere önce eğitimler veriyor. Ardından kooperatif çatısı altında üretim yapabilecekleri ürünler konusunda rehberlik sağlıyor. 

Daha fazla finans içerikleri için sitemizi takip etmeyi unutmayın!