in

KOSGEB Gibi Hibe Veren Kurum ve Kuruluşlar Nelerdir?

Kosgeb
Kosgeb

Kosgeb, ülkemizdeki işletmeler için önemli bir destek platformudur. Hem ulusal hem de uluslararası kapsamda küçük ve orta ölçekli olarak ifade edilen firmaların gelişimini destekler. Bu sayede birçok işletme istenen geliri elde edebilir ve projeler yapabilir. Bu projeler Kosgeb tarafından değerlendirilir. Ancak elbette bu işi yapan tek kurum Kosgeb değildir. Kosgeb dışında da bu alanda deneyimli ve etkili kurum ve kuruluşlar vardır. Özellikle işletmeleri farklı sektörlerde desteklerler. Kosgeb dışındaki hibe veren diğer kurum ve kuruluşları inceleyebilirsiniz:

Kosgeb Dışında Hibe Veren Kurum ve Kuruluşlar

İGEME

İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi olarak da bilinir. Dış Ticaret Müsteşarlığı yönetiminde gerçekleşir. Hali hazırda ihracat yapan firmaları desteklemek için kurulmuş bir kuruluştur. Kamu kurumu olması sebebiyle halk tarafından güvenilirliği de oldukça fazladır. Hali hazırda ihracat yapmayan firmaların da ihracata yönelmesi için etkili bir destek sunmaktadır. Birtakım destekler de sunar. Bunlar içerisinde pazarlama desteği ve danışmanlık gibi hizmetler de vardır.

Tübitak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu olarak bilinen bu kurum sanayiyi odlukça destekler. Aynı zamanda Kobilere de destekler sunar. Tübitak özellikle teknolojik gelişimlerde ön plana çıkan bir kurumdur. Tübitak içerisinde sanayi ve ar-ge projeleri destekleme programı, proje pazarları destekleme programı gibi birtakım programlar bulunmaktadır.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak teknolojiye yönelik çalışmaları destekler. Bunlar içerisinde iletişim teknolojisi, biyo teknoloji, sağlık ve yaşam alanında teknolojiler gibi birçok çeşitli teknolojik yatırımlar yer almaktadır. 1991 yılında kurulan bu kuruluş özellikle yazılım geliştirme amacı ile finansal destek sağlar. Proje bütçesinin en fazla %50’si olarak belirlenen ücrette 1 milyon ABD doları sınırı bulunmaktadır ve geri ödemelidir.

T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Kamu kuruluşları arasında en öne çıkan de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olmaktadır. Bu kapsamda birçok destek vardır. Hali hazırda mezun olması mümkün olan ya da yüksek lisans, doktora yapan öğrencilere birtakım destekler sunulmaktadır. Jeotermal enerji, hidrojen teknolojisi, elektronik sanayi sektörü gibi pek çok alanda bu destekleri görmek mümkündür.

Daha pek çok kurum ve kuruluş hakkında bilgi için web sayfamızı inceleyebilirsiniz.