in

Almanya haftada dört günlük çalışma sistemi uygulanmaya başladı

Almanya, 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren haftada dört gün çalışma sistemi test etmeye hazırlanıyor. Bu pilot uygulamaya başlangıçta 45 Alman şirketi katılacak.

Almanya’nın ekonomisi, yüksek enerji maliyetleri, faiz oranları ve derin işgücü eksikliği gibi faktörlerden dolayı durgun bir seyir izliyor. Ülke, özellikle hızla büyüyen sektörlerde nitelikli işgücü sıkıntısı ile karşı karşıya bulunmaktadır. Veriler, Almanya’nın yaşlanan nüfusu nedeniyle 2035’e kadar 7 milyon nitelikli işçi eksikliği yaşayabileceğini öngörmektedir.

1 Şubat 2024’te Başlıyor

çalışma sistemi
çalışma sistemi


Yaşanan sıkıntı farklı sektörlerdeki çalışanları daha iyi ücretler ve esnek çalışma saatleri talep etmeye yöneltti. Bu yönde işgücü açığını kapatmayı planlayan Almanya, bir yandan da çok sayıda işçi için dört günlük çalışma haftasını test edecek.

1 Şubat 2024’ten itibaren ülke çapında ilk aşamada 45 şirketin katılacağı denemede, üç günlük hafta sonunun çalışanları daha mutlu, daha sağlıklı ve daha üretken yapıp yapmayacağının analiz edilmesi amaçlanıyor.

Araştırmayı yürüten kar amacı gütmeyen kuruluş 4 Day Week Global’e göre, çalışanlar aynı maaşla haftada daha az çalışacaklar.

Daha önce farklı ülkelerde denenmiş olan pilot uygulamada artan üretkenliğin yanı sıra, çalışanların daha az izin kullanmalarının, kurum içindeki stres ve tükenmişlik düzeylerinin azalmasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Almanya için Faydalı Olabilir

çalışma sistemi
çalışma sistemi


Devlet kurumu Eurostat’a göre, daha kısa bir çalışma haftası, kadınlar arasında da AB’de en yüksek yarı zamanlı çalışan oranlarından birine sahip olan Almanya’daki iş gücü piyasasına kullanılmayan potansiyeli çekebilir.

Almanya’nın durgun ekonomisini canlandırma mücadelesi kapsamında haftalık çalışma süresi değişikliği büyük önem taşıyor. Berlin yönetimi, ülkede daha kısa çalışma süresinin üretkenliği artırıp artırmadığını belirlemek amacıyla 1 Şubat 2024’ten itibaren dört günlük çalışma haftasına geçişe yönelik pilot projeyi başlatıyor. Proje, ilk aşamada 45 farklı şirkette altı ay boyunca uygulanacak.

1 Ocak 2022’de BAE’de Şarika kentinde, devlet kurumu çalışanları üç günlük bir hafta sonu tatili sistemini devreye soktu. Dört günlük çalışma haftasının uygulanmasının ardından geçen bir yıldan fazla süre boyunca yapılan hükümet araştırması, çalışanların iş performansında, mutluluğunda ve zihinsel sağlığında yüzde 90’lık bir artış tespit etti.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 84’ü, yeni reformların iş-yaşam dengesini sağlamalarına yardımcı olduğunu da söyledi.

Daha fazla bu tarzda içerik için web sitemize göz atabilirsiniz.