in

Engelli Bireyler İçin Sağlık Turizminde Dikkate Alınanlar

Engelli bireyler için de turizm mümkündür ve birçok turizm çeşidi bu kapsamda değerlendirilebilir. Özellikle eğlenme ve dinlenme amaçlı turizm gibi sağlık turizmi de engelli bireylere hitap edebilir. Engelsiz turizm olarak ifade edilen kavram ile aslında turizmin engelliler için de erişilebilir bir aktivite olması mümkün kılınmıştır. Engelsiz turizm birçok engeli kapsar.

Görme, duyma, hareket etme veya zihinsel tüm engeller bu kapsamda değerlendirilir. Engelli bireyler sağlık turizmine katılabilir ve bu iyileşmek için tercih edilebilir. Sağlık turizmi dışında kalan eğlence ve dinlenme gibi turizmlerde engelliler için birçok modern çalışma vardır. Otellerin engelliler ile uyumlu tasarlanması, havuzlarda bu tasarımın görülmesi ve daha nicesi turizmin engellilere göre şekillenebileceğini gösterir. Bu durum sağlık turizmi için de geçerlidir.

Engelliler için sağlık turizmi

Sağlık Turizminde Engelliler İçin Yapılan Çalışmalar

Engelliler sağlık turizmine katılırken birçok engelle de karşılaşmışlardır. Bu durumda yeni yapılan çalışmalar ile engellilerin de sağlık turizmine katılımı desteklenmektedir. Bunlardan ilki elbette konaklama engelleridir. Konaklamada yaşanan engelleri önlemek için buna uygun oteller tercih edilir. Engelli odası bulunan otellerin sayısı hiç de az değildir. Burada girişler engellilere uygun düzenlenir ve odalar da buna göre tasarlanır. Bir diğeri de ulaştırma engelleridir. Ulaşım araçlarının da bu seyahati desteklemesi gerekir.

Özellikle şehre geldikten sonra engelliler için uygun araçlar ile otele ve sağlık hizmet alanlarına taşınmak oldukça avantajlıdır. Bir diğer sorun da aslında bilgi erişimine engeldir. Sağlık turizmi ve detayları hakkında engellilere özel daha çok içerikler ve detaylar sunulması, onların da bu hizmetten faydalanabilmesini kolaylaştırır. Bu sayede seyahatlerini planlayabilirler veya planlı seyahatlere dahil olabilirler.

Seyahat acentaları veya sağlık turizmini planlayan şirketlerin bu konuda daha detaylı çalışmalar yapması mümkündür. Aynı zamanda engelsiz sağlık turizminde çalışan kişilerin bu alanda daha deneyimli olması gerekir. Engellilere nasıl davranmaları gerektiği, nasıl çalışmalar yapılması gerektiğine yönelik olarak yapılan çalışmalar olumlu dönüşler sağlar. Engelsiz turizm kavramı bu gibi gelişmeler ile birlikte yakın zamanlarda sağlık turizminde de kendisine yer edinmiştir.