in

Sağlık Turizminde Psikolojik Danışmanlık ve Ruhsal Sağlık Hizmetleri 

Sağlık Turizmi
Sağlık Turizmi

Ülkemizde pek yaygın olmasa da Asya ülkelerinde gerçekleştirilen mental sağlık turizmleri oluşumları, faaliyetlerine devam ediyor. Bu örnek doğrultusunda incelenecek olunursa, aslında özellikle sağlık turizmi açısından ülkemizde de bir çalışma yapılması gerekliliği konusunda düşünceler mevcut. Sağlık turizmin psikolojik ve ruhsal etkileri de bu doğrultuda, başarılı bir izlenim oluşturacağı düşünülüyor. Bu amaçla seyahatini gerçekleştirecek insanların, ruhsal sağlıklarını iyileştireceği düşüncesi de konuşuluyor. Sağlık turizminde psikolojik danışmanlık ve ruhsal sağlık hizmetleri gerçekleştiren tek ülke olan Asya ülkeleri, kılavuz ülke konumunda bulunuyor.

Asya Ülkelerinde Mental Sağlık Turizmi 

Uzun süreli çalışmalar sonucunda, bunalımlı havadan kurtulmak amacıyla gerçekleşen mental sağlık turizminde öncü ülke konumunda, Asya ülkeleri bulunuyor. Asya ülkelerinde gerçekleşen bu hizmetin amacı; iş gücü kaybının önlenmesi ve çalışanın bunalımlı havadan kurtularak daha verimli çalışması hedefleniyor. Özellikle masa başında uzun süreli çalışma gerektiren ve büyük sabır isteyen işlerde, çalışanların özellikle tercih ettiği bir seçenek. Böylelikle, işverenler çalışanlarına değer verdiğini gösteriyor. Bu sayede de çalışanlar mental sağlıklarını kaybetmeden, uzun süreli verimli çalışma sağlayarak hem iş yerine hem de ülkesine oldukça büyük katkılarda bulunuyor.

Sağlık Turizmin Ülke Ekonomisine Katkısı Nedir?

Ruhsal sağlık hizmetlerinin sağlandığı bu turizmin, ülke ekonomisine de ek bir katkısı bulunuyor. Hem çalışanların motivesi kaybolmadan devam ediyor, hem de ülke ekonomisine katkı sağlayarak gayrisafi yurt içi hâsılatında da büyüme yoluna gidiliyor. Ek bir gelir imkânı sunan bu turizm sayesinde, iş gücü kaybının önlenmesinde de yardımcı oluyor. Özellikle bütçe planlaması yapılarak planlı bir şekilde gerçekleştirilen bu turizme rağbet, Asya ülkelerinde oldukça yüksek konumda bulunuyor.

Sağlık Turizmi Ülkemiz İçin Gerekli Mi?

Böyle bir projenin, aslında en çok ülkemizde ihtiyaç doğrultusunda olduğu inkar edilemez bir gerçek. Asya ülkelerindeki yöneticilerin böyle bir gerekliliği düşünmüş olmaları, ülkemizde de düşünülecek olması umudunu taşıyor. Ülkemizin coğrafi konumu,  projenin gerçekleşmesi ve sürdürülebilirliği açısından uygundur. Oldukça fazla tarihi yönden zengin olan ülkemizde projenin gerçekleşmesi, hem ülke içerisindeki turizmin canlanmasına hem de çalışanların sürekliliği konusunda başarılı sonuçlara ulaşmasında büyük katkı sağlayacaktır.

Daha fazla sağlık içerikleri için kategorimize göz atmayı unutma!