in , ,

Eğitimde Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) Kullanımı

School Computer Science Class: Schoolchildren Use Digital Tablet Computers and Smartphones with Augmented Reality Software, They're Excited, Full of Wonder. Children in STEM, Playing and Learning

Son dönemlerde gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan yenilikler her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da etkili oluyor. Özellikle son yıllarda sanal gerçeklik uygulamalarının da eğitimde kullanıldığını söylemeliyiz. Sanal gerçekliğin öğrenme ortamlarında etkin bir biçimde kullanılmasıyla öğrenciler hem bilgileri daha hızlı ve kolay bir biçimde ediniyorlar, hem de öğrendikleri bilgileri gerçek yaşamla bağdaştırma imkanı buluyorlar.

Gelin şu sanal gerçeklik neymiş beraber bakalım.

Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) Nedir?

Sanal gerçeklik (VR), onu kullanan kişiyi tam olarak sanal bir ortama taşıyan bir teknolojidir. Bu teknoloji, bir sanal gerçeklik başlığı ve kontrol cihazları gibi donanımlar aracılığıyla sunuluyor. Buna ek olarak cihazlar ile gerçek dünyadan tamamen izole edilen bir deneyim sunuyor. Kullanıcı, sanal gerçeklik dünyasında sanki gerçekte oradaymış gibi hissediyor.

Artırılmış gerçeklik (AR), gerçek dünya görüntüleri üzerine metin, ses, resim gibi ek bilgilerin eklenmesi ile oluşur ve canlı görüntünün bir parçasıymış hissini veren teknolojidir. Duyusal uyaranların kullanımı ile elde edilen gerçek fiziksel dünyanın geliştirilmiş bir versiyonu olarak görülüyor.

Eğitimde VR ve AR Teknolojilerinin Kullanımı

Her geçen gün çeşitlenen sanal gerçeklik uygulamaları birçok alanda kendini  gösteriyor. Gelişen teknolojiye bir noktada ayak uydurmak gerekebiliyor. Şimdi gelin eğitim alanındaki AR ve VR uygulamalarına göz atalım.

  1. Sanal  gerçeklik  uygulamaları  ile öğrenciler  eğitim  gezileri  yapıyorlar.  Böylece  sanal  olarak  gittikleri yerlerde  bulunma  hissini yaşıyorlar. Aynı zamanda o  ortamda  yer  alan  objelerin  seslerini  duyabiliyorlar.  
  2. VR uygulamaları askeri eğitimde savunma ve saldırı stratejilerinde simülasyonlar desteği ile kullanılıyor. 
  3. Tıp eğitiminde öğrenciler  sanal  kadavralar  veya  canlı  insan  bedeni  üzerinde  çalılıyor. Bunula birlikte aynı zamanda  gerçekçi  durumları yaşayabilmektedir. 
  4. Öğrenciler laboratuvarda  gerçekleştirilmesi  tehlikeli  ve maliyetli  deneyleri  defalarca  yapabilme  şansı  bulabiliyorlar.  
  5. Sanal  gerçeklik  uygulamaları matematik  alanında soyut kavramların öğretilmesinde  kullanılıyor
  6. Tarihi olayların sanal gerçeklik aracılığıyla yeniden yaşanması sağlanıyor.
  7. Yeryüzü oluşumlarının  daha iyi kavranmasında coğrafya alanlarında etkin şekilde kullanılıyor. 
  8. Dil öğretimi için farklı ülkelere sanal olarak gidilip oradaki insanlarla etkileşimde bulunma imkanı sunuyor.
  9. Uzayın derinliklerine yolculuk etme veya karmaşık kavramları görsel olarak anlama gibi deneyimler sunuyor.
  10. Artırılmış gerçeklik eğitim sistemi; ders kitaplarının, fiziksel modellerin, posterlerin, basılı kılavuzların yerini almaya başlıyor.